Sonny Malhotra

  • Dagny by Sonny Malhotra

  • From the Album Portraits